Талапкерлер үшін пайдалы ақпарат:

«Білімді ел – Образованная страна» республикалық газеті bilimdinews.kz сайтында «ҰБТ – 2019» жаңа айдары ашылды (http://bilimdinews.kz/?page_id=37976). Бұл жаңа айдар барша қауымға пайдалы әрі ұлттық бірыңғай тест тапсыру және оқуға түсуге байланысты көкейдегі көптеген сұрақтарға жауап беретіндігімен тиімді болмақ:

- Аймақтар бойынша ҰБТ өткізу пункттер тізбесі (https://yadi.sk/i/D14If5ePWJTu_A)

- ҰБТ-ға өтініш қабылдауға қажетті құжаттар тізімі (https://yadi.sk/i/0ReCv4n404Wtzw)

- ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары жіктеуішінің және ҚР жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары жіктеуішінің сәйкестік кестесі

- Жоғары білімнің мәндес білім беру бағдарламалары топтары мен ТжКБ мамандықтарының сәйкестігі жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (https://yadi.sk/i/p2suH2Kj2LX4yA)

- ҰБТ бейіндік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі (https://yadi.sk/i/LLJiNuxqie9dhg)

- Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 2 мамырдағы №204 бұйрығымен бекітілген (ҚР Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы № 116 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) (https://yadi.sk/d/ajTkDk0wIbrJcA)

 

Полезная информация для абитуриентов:

«Білімді ел – Образованная страна» открыла на своем сайте рубрику “ЕНТ – 2019″ (http://bilimdinews.kz/?page_id=37976), где учителя, ученики и их родители могут найти всю актуальную и достоверную информацию по предстоящему тестированию:

 

- Перечень пунктов проведения ЕНТ по регионам (https://yadi.sk/i/i5lprS_uWLWuyA);

- Перечень документов для предоставления в пункт приема заявлений (https://yadi.sk/i/KF7vqlvdVIB9IQ);

- Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан (https://yadi.sk/i/YobsWFtqAO-7nQ);

- Методические рекомендации соответствия групп образовательных программ высшего образования и специальностей ТиПО (https://yadi.sk/i/wVPlQzaHRLH1sg);

- Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов ЕНТ (https://yadi.sk/i/LLJiNuxqie9dhg);

- Правила проведения единого национального тестирования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 (внесены изменения и дополнения приказом Министра образования и науки РК от «15» марта 2019 года № 116) (https://yadi.sk/d/z8JY0FilKtL0OQ).